ZLINPROJEKT a.s.

Logo: Akce ZLINPROJEKT a.s.
Adresa: Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky
Telefon: +420 577 607 111
E-mail: zlinprojekt@zlinprojekt.cz
Web: https://www.zlinprojekt.cz
O firmě:

Nabízené služby:

- projekční činnost
- projektování pevných sítí pro elektronickou komunikaci
- předprojektová a poradenská činnost
- zpracování studie telekomunikačních sítí dle požadavků zákazníka
- marketingový průzkum pro účely poskytovatelů telekomunikačních služeb
- vyhodnocení variantních řešení telekomunikačních sítí
- příprava výběrových řízení na dodavatele staveb telekomunikačních sítí
- oceňování telekomunikačních staveb
- geodetické práce
- předrealizační zaměření polohopisu
- určení hranic stavbou dotčených nemovitostí
- geodetické zaměření staveb (trasy liniových staveb)
- zhotovování geometrických plánů pro určení rozsahu věcného břemene
- zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
- správa technických dokumentací
- správa technických dokumentací inženýrských sítí

- vyjadřování se k územnímu a stavebnímu řízení při jejich dotčení jinou stavební činností
- inženýrská činnost
- projednání záměrů s místně příslušnými stavebními úřady a dotčenými institucemi
- zajištění legislativních požadavků pro realizaci stavby (ohlášení, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení)
- projednání záměrů s vlastníky dotčených nemovitostí
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene, včetně vkladu do katastru nemovitostí

 

Kontakty: