Telprojekt, spol. s r.o.

Logo: Akce Telprojekt, spol. s r.o.
Adresa: Bellušova 1857/30, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Telefon: +420 603 242 728
E-mail: murtinger@telprojekt.cz
Web: https://www.telprojekt.cz
O firmě:

       Společnost se orientuje na investiční výstavbu v telekomunikacích. Spolupracuje s řadou odborných telekomunikačních firem a to jak českých, tak i se zahraniční účastí. Zabývá se projektováním telekomunikačních sítí zejména pro O2 Czech Republic a další operátory. Součástí projektové činnosti je v těchto případech obvykle i veřejnoprávní projednání liniové stavby, získání rozhodnutí pro umístění stavby, případně stavebního povolení. Návazně se společnost zabývá inženýrskou činností v investiční výstavbě – poskytováním služeb pro dodavatele výstavby sítí, jejichž návrh zpracovala. Jedná se především o projednání výstavby s majiteli nemovitostí a pozemků, výkopová povolení, zajištění výjimek z ochranných pásem, vyměření pozemků.

Poštovní adresa: Davídkova 98, 182 00 Praha 8
 

Kontakty: