Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Logo: Akce Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 596 912 253
E-mail: sekretariat@teleinformatika.eu
Web: https://www.teleinformatika.eu
O firmě:

     Škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce v oblastech počítačových sítí, telekomunikací, informatiky, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování.

 

Studijní obory:

18-20-M/01 Informační technologie

26-45-M/01 Informační a komunikační technologie

 

     Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty Erasmus+, Junior Achievement, eTwinning. Jeden svět na školách, Program Cena vévody z Edinburghu, projekty ekologické výchovy, projekty operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt Ekoenergie.

     Díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám škola neustále posiluje již vybudovanou pozici prestižní vzdělávací organizace.

Kontakty: