České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická

Logo: Akce České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
Adresa: Technická 2, 166 27 Praha 6
Telefon: +420 224 352 103
E-mail: k332@fel.cvut.cz
Web: https://comtel.fel.cvut.cz/
O firmě:

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Fakulta elektrotechnická

Poslání

Výchova kvalifikovaných odborníků (bakalářů, inženýrů a doktorů) v oblasti moderních komunikačních systémů a sítí.

Celoživotní vzdělávání a odborné školení.

Výzkumná a vývojová činnost v oblasti moderních komunikací. Expertní činnost pro průmysl a státní správu.

Oblast činnosti

Přenosová média a systémy, přenos dat, mobilní a fixní komunikační sítě (včetně SW definovaných sítí, samo-organizujících se sítí, sítí s malými buňkami, sítí pro cloud computing, sítí pro průmysl a energetiku – smart grid).

Přístupové sítě a vysokorychlostní datové systémy, optické sítě, Internet věcí a RFID

Digitální zpracování signálů, návrh elektronických zařízení (realizace prototypů, návrh firmware, speciální opravy a nedestruktivní diagnostika, měření, testování)

Bezpečnost a kryptografie, kvalita služeb, interakce hlasu a 3D, asistivní technologie, management telekomunikací.

Významné teoretické výsledky

Optimalizace přenosu paketů při extrémním zpoždění a ztrátovosti.

Optimalizace mobilních sítí na úrovni femtobuněk. Nové struktury pro optické senzory.

Aproximace FIR filtrů s velmi nízkým zvlněním.

Významné aplikační výsledky

Metriky pro automatickou detekci anomálního chování v Cloudu.

Inverzní datový multiplexor s paketovým regulátorem, chráněno patentem.

Testovací platforma pro aplikace IoT a RFID.

Významné průmyslové realizace

RFID lokalizátor – udělena "Cena rektora za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí práce v praxi za rok 2015"

Metodika a SW modul FlowPing pro testování propustnosti paketových sítí

Inteligentní slepecká hůl

Kontakty: