Česká společnost pro stavební právo

Logo: Akce Česká společnost pro stavební právo
Adresa: Náměstí Curieových č. 7, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 731 628 107
E-mail: info@spolstavprav.cz
Web: https://www.spolstavprav.cz
O firmě:

Cílem společnosti je podpora rozvoje českého stavebního práva. Společnost na nevládní úrovni zprostředkovává výměnu zkušeností, poznatků a koordinuje iniciativu všech, kteří se stavebním právem zabývají.

Činnost společnosti je zaměřena na výměnu informací včetně mezinárodní spolupráce, účast na legislativních pracích, pořádání odborných a vzdělávacích seminářů, pomoc při zabezpečování výuky stavebního práva na vysokých školách a odbornou gesci publikační činnosti.

Sdružuje přes sto třicet členů, mezi nimi jak přední odborníky z řad právníků, architektů a stavebních inženýrů, tak renomované projektové a stavební firmy.

Je členem SIA – Rady výstavby (www.siacr.cz) a členem Evropské společnosti pro stavební právo (www.escl.org).

Kontakty: