Dne 24. června 2021 se konala distanční formou 23. Valná hromada ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Schválila nové Stanovy, Organizační a Volební řád, projednala zprávy o činnosti, hospodaření, inventarizační a kontrolní komise, plán aktivit a finanční plán na rok 2021/22, zvolila nové prezidium a kontrolní komisi. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

2021

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 23. VH ČAT zde:

CAT_VH2021_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 390 kB)