Dne 10. června 2016 se v Praze konala 18. Valná hromada České asociace telekomunikací, z.s. Projednala zprávy o činnosti, hospodaření, inventarizační a kontrolní komise, plán aktivit a finanční plán na rok 2016. Schválila novelizaci Volebního řádu a Směrnic v návaznosti na novelizované Stanovy a Organizační řád, zvolila Prezidium a Kontrolní komisi na příští období. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 18. VH ČAT zde:

CAT_VH2016_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 77 kB)