Dne 15. června 2015 se v Praze konala 17. Valná hromada České asociace telekomunikací, z.s. Projednala zprávy o činnosti, hospodaření, inventarizační a kontrolní komise, plán aktivit a finanční plán na rok 2015. Schválila novelizaci Organizačního řádu v návaznosti na novelizované stanovy ve smyslu zákona 89/2012 Sb. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 17. VH ČAT zde:

CAT_VH2015_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 135 kB)