Dne 17. dubna 2010 se v Praze konala 12. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala zprávy o činnosti, hospodaření, inventarizační a kontrolní komise, plán aktivit a finanční plán na rok 2010. Zvolila prezidium a kontrolní komisi pro následující dvouleté období. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 12. VH ČAT zde:

CAT_VH2010_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 121 kB)

Nové řídící orgány ČAT