Dne 25. dubna 2009 se v Praze konala 11. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT v minulém období, Zprávu inventarizační komise, Plán aktivit a Finanční plán na rok 2009. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

0901

0902

0903

0904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

0911

0912

0913

0914

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 11. VH ČAT zde:

CAT_VH2009_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 122 kB)