Dne 19. dubna 2008 se v Praze konala 10. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT v minulém období, Zprávu kontrolní a inventarizační komise, Plán aktivit a Finanční plán na rok 2008, zvolila prezidium a kontrolní komisi na příští období. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0813

0814

0815

0816

0817

0818

0819

0820

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 10. VH ČAT zde:

CAT_VH2008_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 119 kB)