Dne 21. dubna 2007 se v Praze konala 9. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT v minulém období, Zprávu kontrolní a inventarizační komise, Zhodnocení stavu a ceník autorizace firem, Plán aktivit a Finanční plán na rok 2007. Po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT, které je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0710

0711

0712

0713

0714

0715

0716

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 9. VH ČAT zde:

VH_CAT_2007_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 126 kB)