Dne 22. dubna 2006 se v Praze konala 8. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT v minulém období, Zprávu kontrolní a inventarizační komise, Plán aktivit a Finanční plán na rok 2006, zvolila prezidium a kontrolní komisi ČAT a po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT. Usnesení 8. VH ČAT je k dispozici ke stažení na konci této stránky.

0610

0601

0609 0612

0608 0607

0603

0606 0605

0604 0602

0613

0614

0617

0616 0615

0619 0618

0621 0622

0611

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení 8. VH ČAT zde:

VH2006_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 114 kB)