Dne 16. dubna 2005 se konala v Brně 7. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT v minulém období, zprávu inventurní a kontrolní komise, dále projednala Plán aktivit ČAT na období 2005/2006 a po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT.

VH 2005

Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu Usnesení VH 2005 zde:

VH2005_Usneseni.pdf (soubor o velikosti 111 kB)