Dne 17. dubna 2004 se v Praze konala 6. Valná hromada České asociace telekomunikací. Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti a hospodaření ČAT v minulém období, zprávu inventurní a kontrolní komise, dále projednala změnu sídla ČAT a s tím související změnu Organizačního řádu ČAT, Plán aktivit ČAT na období 2004/2005, zvolila prezidium a kontrolní komisi ČAT a po diskuzi schválila Usnesení Valné hromady ČAT. Vybrané schválené dokumenty jsou k dispozici ke stažení na konci této stránky.

Volební schránka

Zahájení a úvodní slovo

Zpráva o činnosti

Část mandátové komise

Plénum I

Plénum II

Plénum III

Volby

Návrhová komise


Zájemci si mohou stáhnout elektronickou podobu dokumentů zde:

stanovy.pdf (Stanovy ČAT - soubor o velikosti 115 kB)

orgrad2004.pdf (Organizační řád ČAT - soubor o velikosti 197 kB)

VH2004_Usneseni.pdf (Usnesení 6. VH ČAT - soubor o velikosti 86 kB)