12.2.2002

Adresář organizací z oborů informačních technologií a telekomunikací

Česká asociace telekomunikací (ČAT) byla vybrána Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR) pro spolupráci na projektu 311-01-013, zaměřeného na podporu exportu českých výrobků a pověřena vytvořením Adresáře českých organizací, činných v oboru informačních technologií (výrobky dle OKEČ 30020) a v oboru telekomunikací (výrobky dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ 32200). Tento adresář byl vydán tiskem v lednu roku 2002 v české a anglické verzi ve dvou tisících exemplářích a rovněž formou CD-ROM. Adresář bude distribuován v ČR a v zahraničí prostřednictvím agentury Czech Trade, obchodních zastoupení ČR, při obchodních misích ČR, u příležitosti veletrhů, výstav, doprovodných přednášek a seminářů. V České republice bude k dispozici zahraničním investorům v ČR a dalším zájemcům.

Adresář obsahuje v celostránkové prezentaci následující údaje o každé ze 132 uvedených firem: název, logo, sídlo firmy, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, adresa internetové prezentace, jméno ředitele, roční obrat v roce 2000, počet zaměstnanců k 31.12.2000 a stručná charakteristika firmy formou textu do 600 znaků. Dále adresář obsahuje přehledovou tabulku o oblastech činností uvedených firem, kapitolu s makroekonomickými údaji oboru telekomunikací a informačních technologíí, kontakty na důležité vládní organizace, asociace, obchodní a hospodářské komory a seznam dalších 253 vybraných firem z oblasti informačních technologií a telekomunikací, obsahující název a sídlo firmy, telefon, fax, e-mail a adresu webových stránek.

V přehledové tabulce jsou firmy zařazeny dle oborů:
   - telekomunikace kabelové
   - radiokomunikace
   - informační technologie
  a činností:
   - vývoj
   - výroba
   - projektování
   - instalace a montáže
   - opravy a servis
   - velkoobchod
   - maloobchod
   - provozování sítí
   - ostatní
Jednotlivým firmám bylo nabídnuto uvedení v adresáři dopisem prezidenta ČAT. Adresář vytvořila ve II. pololetí roku 2001 redakční rada ve složení: Ing. Vladimír Brabec, Ing. Miloslav Couf, Ing. Miroslav Filler, Ing. Jiří Hacaperka, Ing. Vojtěch Holý, CSc., Ing. Pavel Janoušek, Ing. Vít Jech

*
Distribuce tištěného adresáře proběhla v první polovině února 2002. Zájemci si mohou stáhnout jeho elektronickou podobu v komprimovaném formátu ZIP (PDF) zde:

Adresar.zip (soubor o velikosti 2,9 MB ke stažení)


Adobe Acrobat Reader 5 (zde lze v případě potřeby stáhnout zdarma prohlížeč souborů PDF, velikost 8,6 MB)