Prosinec 2001

Komentář k vybraným ustanovením zákona
č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, pro jeho aplikaci ve výstavbě telekomunikačních sítí

Komentář je společným stanoviskem Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva pro místní rozvoj. Připravil jej tým odborníků z oblasti telekomunikací a orgánů státní správy (MDS, ČTÚ a MMR). Jeho konečné znění je výsledkem náročných jednání, konzultací a kompromisů. Materiál má charakter pracovní pomůcky především pro pracovníky stavebních úřadů a organizací působících v oblasti telekomunikací při aplikaci zákona č. 151/2000 Sb. a stavebního zákona v souvislosti s výstavbou telekomunikačních sítí.

Distribuce tištěného Komentáře proběhla v druhé polovině roku 2001. Zájemci si mohou stáhnout jeho elektronickou podobu v komprimovaném formátu ZIP (DOC) zde:

Komentar.zip (soubor o velikosti 56 kB ke stažení)