GTT a.s.

Logo: Akce GTT a.s.
Adresa: Horňátecká 1772/19, 180 00 PRAHA 8
Telefon: +420 222 742 367
E-mail: info@gtt-as.cz
Web: http://www.gtt-as.cz
O firmě:

Projekce sítí elektronických komunikací

       V rámci projektové činnosti společnost nabízí zpracování projektových dokumentací všech stupňů staveb týkající se sítí elektronických komunikací metalických a optických. Zpracovává rovněž projekty přeložek potřebných pro realizaci jiných staveb.

Projekce sítí energetických NN a VN

    projektování vysokého napětí VN, VVN
    projektování venkovního i kabelového vedení VN a NN
    projektování trafostanic venkovních včetně kioskových
    projektování kabelového i venkovního veřejného osvětlení a místního rozhlasu

       Součástí projektových dokumentací jsou podléhající povolení staveb - územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva), případně stavební povolení. Jako součást zpracovaných projektových dokumentací zajišťuje kompletní majetkoprávní projednání stavby formou zajištění uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům. Pro výstavbu dle svých projektů zajišťuje autorský dozor.

Poštovní adresa: Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová

Kontakty: