ARANEA NETWORK a.s.

Logo: Akce ARANEA NETWORK a.s.
Adresa: Modřanská 307/98, Hodkovičky, 147 00 Praha
Telefon: +420 241 727 870
E-mail: info@araneanetwork.cz
Web: http://www.araneanetwork.cz
O firmě:

       Společnost ARANEA NETWORK a.s. navrhuje řešení a realizuje komplexní dodávky v oblasti výstavby optických a metalických sítí elektronických komunikací s působností v celé České republice. Komplexní služby zahrnují projektové studie, vypracování projektu, získání územního rozhodnutí, projednání podmínek zvláštního užívání dotčených pozemků, provedení zemních prací, montáž sítí elektronických komunikací i sítí nízkého napětí. Samozřejmostí je provedení konečných terénních úprav dotčených pozemků. Nedílnou součástí realizace je geodetické zaměření realizovaných zakázek, zpracování geometrických plánů, vypracování smluv o zřízení služebnosti a zajištění jejich návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Ke každé zakázce je vypracována kompletní dokumentace skutečného provedení stavby, vč. revizních zpráv a protokolů o provedeném měření sítě. Nad dodaným řešeními je poskytován servis, údržba, případně outsourcing. V současnosti je největším tuzemským rámcovým zhotovitelem společnosti CETIN a.s., pro kterou  zajišťuje investiční výstavbu, nepřetržitý servis, provozní údržbu tras sítí elektronických komunikací, vytyčování tras sítí a další související služby. Služby poskytuje vlastníkům a provozovatelům sítí, developerským a stavebním společnostem, městům, obcím, finančním institucím i výrobním podnikům. Garancí kvality dodávaných řešení jsou především dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaní odborníci a dokonale zvládnuté procesy.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

 

Kontakty: